Ke stažení

Podrobnosti

Pokud jste vyplnili elektronickou přihlášku,  je  nutné si vytisknout další dokumety přihlášky - části č. 2 - 4 (viz níže). Jedná se o Prohlášení rodičů o bezinfekčnosti (vyplňuje zák. zástupce), Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (necháte vyplit lékaře dítěte) a Souhlas se zparocováním osobních údajů (vyplňuje zák. zástupce). Tyto vyplněné dokumenty odevzdáte při nástupu na tábor. Pokud nechcete přihlašovat své dítě elektronicky,  je nutné zaslat na níže uvedenou adresu vyplněnou písemnou přihlášku - č.1, části č. 2 - 4 odevzdáte také vyplněné při nástupu do tábora: 

Pavel Kašpar

Žihle 369

33165

tel.:(+420)721 866 066

Přihláška ke stažení 1. část (alternativa k elektronické přihlášce)

Přihláška ke stažení 2. část - prohlášení rodičů o bezinfekčnosti

Přihláška ke stažení 3. část (posudek lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte)  

Přihláška ke stažení 4. část (souhlas se zparocováním osobních údajů )  

 

Smluvní podmínky tábora 

 

 

PLAKÁTY KE STAŽENÍ

Barevná verze:

   

Login Form