Ke stažení

Pokud jste vyplnili elektronickou přihlášku, je nutné si vytisknout další dokumenty přihlášky - části č. 2 - 5  (viz níže). Jedná se o:

  • Prohlášení rodičů o bezinfekčnosti (vyplňuje zák. zástupce),
  • Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (necháte vyplnit lékaře dítěte),
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů - GDPR (vyplňuje zák. zástupce),
  • Táborový řád (vyplňuje zák. zástupce).

Tyto vyplněné a podepsané dokumenty odevzdáte hlavnímu vedoucímu v den nástupu na tábor.

Pokud nechcete přihlašovat své dítě elektronicky, je nutné zaslat vyplněnou přihlášku - část č. 1 na adresu uvedenou na přihlášce. Části č. 2 - 5 odevzdáte také vyplněné a podepsané v den nástupu na tábor.

  

Přihláška ke stažení 1. část (alternativa k elektronické přihlášce)

Přihláška ke stažení 2. část (Prohlášení rodičů o bezinfekčnosti) 

Přihláška ke stažení 3. část (Posudek lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte)  

Přihláška ke stažení 4. část (Souhlas se zpracováním osobních údajů - GDPR)  

Přihláška ke stažení 5. část (Táborový řád)  

 

 

Důležité informace pro rodiče 

Smluvní podmínky tábora 

 

 

   

Login Form