Informace o konání tábora Pohoda 2020

V tuto chvíli jsou přípravy našeho tábora v plných obrátkách. Nikdo z nás si vůbec nepřipouští, že by se letos tábor Pohoda neměl konat. Organizačně i ohledně plateb (doplatek do konce května 2020) je vše beze změny. Pokud by ovšem Vláda ČR přijala další opatření ve smyslu zrušení letních dětských táborů, byly by vám vráceny všechny peníze, které jste za pobyt vašeho dítěte zaplatili, popř. byste dostali možnost převést peníze na přístí rok  - na tábor Pohoda 2021.

Za celý náš táborový tým vám všem přeji pevné zdraví, hodně štěstí a optimismu v této nelehké době. Lenka Čengeryová (hlavní vedoucí tábora)

   

Login Form